Gräsmattans betydelse i sport

I sportsammanhang har ytan en stor betydelse. Förutom att sporten ändrar stil beroende på ytan av planen, påverkar ytan även hälsan och attityden hos spelaren samt underhållningen av sporten. Medan vissa sporter, exempelvis basket, måste utövas på hård yta som trä och asfalt, finns andra sporter som fotboll, friidrott och rugby som erbjuder möjligheten att träna på mjuka ytor som naturlig- och konstgräs, vilket är en fördel.

Underhåll

En anledning till att många personer väljer att installera konstgräs för sport är att naturligt gräs behöver hållas i gott skick genom användning av gödsel, spridning av säd samt gräsklippning. Dock har man länge vetat att gräsmattor är självreparerande. Skador i en naturlig gräsmatta repareras automatiskt, till skillnad från skador i konstgjorda gräsmattor. Därmed behöver naturliga gräsmattor mindre reparation, det vill säga mindre kostnad för underhåll, och har längre livslängd.

Tvättning

Även om gräsklippning kräver mycket underhåll är det relativt enkelt, jämfört med att tvätta konstgjort gräs vid varje användning. En naturlig gräsmatta återvinner automatiskt naturliga ämnen som löv, saliv, spilld mat och dryck samt bitar av papper och trä.

För det mesta är kostnaden lägre för att underhålla gräsmattor jämfört med andra spelytor.

Miljö

För det första är gräs svalare att spela på än cement, asfalt eller konstgjort gräs. Gräsmattor är mer bekväma, vilket är anledningar till att många föredrar att anlägga gräsmattor på idrottsanläggningar än hårda ytor. Förutom detta absorberar gräs koldioxid och producerar syre ur ett miljöperspektiv, vilket kan förbättra träningsmiljön.

Spelerfarenhet

En spelare får utmärkt fotfäste på gräsmattan och skadar sig mer sällan i jämförelse med hårda ytor som betong och asfalt. Det är vetenskapligt bevisat att gräsmattor dämpar och förhindrar spelaren från att slita leden. Därmed är det värt att hålla gräsmattan i gott skick för att erbjuda spelarna en säker och hållbar yta för sport.

Att spela sport som exempelvis fotboll på en gräsmatta är ett bra val för en bra balans mellan kvalitet och pris.