Gräsmatta

En gräsmatta är precis som namnet antyder en yta av gräs. Som gräsmatta räknas dock inte sådana ytor som används för jordbruk och liknande, utan det handlar om en tät, jämn och regelbundet klippt yta av gräs. För att gräset ska hålla sig tillräckligt kort så brukar man klippa den regelbundet med en gräsklippare.

Gräsmattans historia
Gräsmattor finns främst i trädgårdar, men också i parker, fotbollsplaner och golfbanor. Att hålla gräsmattor blev populärt i Europa redan under medeltiden, men de första gräsmattorna påminde mycket om naturliga betesmarker och fanns på den tiden främst på slott och i kloster. Den typ av gräsmatta som vi syftar till idag blev populär under det tidiga 1600-talet i England. Då sågs nämligen trädgårdsskötsel som fashionabelt bland den europeiska adeln och en välskött gräsmatta ansågs symbolisera status och god smak. De första gräsklipparna uppfanns i början av 1800-talet.

Gräsmattans underhåll och skötsel
De flesta trädgårdsägare strävar efter att få en gräsmatta som enbart är bevuxen med gräs och därför försöker de hålla mossa, klöver, maskros och annat ogräs borta från gräsmattan. I naturen är det ganska ovanligt med ytor där det endast växer gräs och det innebär att en gräsmatta vanligen kräver en relativt stor arbetsinsats. Man brukar rekommendera gräsklippning 1-2 gånger per vecka under växtsäsongen, men gräsmattor växer olika beroende på skick och väder. Man brukar gödsla gräsmattan upp till fem gånger per säsong och man kan också vattna gräsmattan vid behov. För att bekämpa ogräset kan man antingen använda sig av mossrivare eller ett medel för ogräsbekämpning som man späder ut med vatten och sprider ut med vattenkanna. Vissa gödselsorter innehåller också medel för ogräsbekämpning.

Att anlägga en gräsmatta
Man kan antingen så gräsmatta eller lägga ut färdig gräsmatta på rulle. Den stora skillnaden är priset, eftersom gräsmatta på rulle är ganska dyrt, inte minst om det handlar om större ytor. En sådd gräsmatta är fin först ett till två år efter sådden, medan en gräsmatta på rulle är fin redan inom någon månad. Oavsett vilket man väljer så måste man förbereda marken innan. Den mest gynnsamma tiden för att så eller rulla ut gräsmatta är antingen tidig vår eller sen sommar.